Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

cristaly
9153 e39f 420
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viatatuaze tatuaze

July 01 2015

cristaly
7477 941d 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viatatuaze tatuaze
cristaly
1826 2ada 420

June 29 2015

cristaly
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaweruskowa weruskowa
cristaly
Miłość jest po prostu łamaniem siebie dla innych.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaweruskowa weruskowa
cristaly

Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.

Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.

Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?

Niepewność.

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viaweruskowa weruskowa
cristaly
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaweruskowa weruskowa
cristaly
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaweruskowa weruskowa
cristaly
5049 4da3 420
Reposted fromangelSky07 angelSky07 viaweruskowa weruskowa
cristaly
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaweruskowa weruskowa
cristaly
3522 b3a5 420
Reposted fromfoina foina viaweruskowa weruskowa

June 26 2015

cristaly
cristaly
cristaly
cristaly

June 15 2015

cristaly
cristaly

June 08 2015

June 06 2015

cristaly
4182 5032 420
Reposted fromkeepongoing keepongoing viatatuaze tatuaze

June 05 2015

cristaly
3032 b8af 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl